Het ontwerp van deze 16 sociale wooneenheden speelt maximaal in op de bestaande dorpsstructuur. Deze structuur wordt gekenmerkt door bouwblokken die zeer permeabel zijn. De vorm van de publieke ruimte is onregelmatig en loopt vaak tot in het binnengebied of richting het hinterland. De aangrenzende straatwanden zijn opgebouwd uit verschillende typologieën gekenmerkt door een kleine korrel: arbeiderswoningen worden afgewisseld door statige huizen, een halfopen bebouwing of een vrijstaande woning. Het is opvallend dat de overgang tussen publieke en private ruimte sterk varieert. Soms is een zeer strikte scheiding aanwezig, in andere gevallen gebeurt de overgang  gradueel.
Door een aantal ruimtelijke interventies die inspelen op de specificiteit van de plek, resulteert de volumetrie van de gebouwen naar het uitzicht van een eengezinswoning.De nieuwe gebouwen sluiten aan bij de morfologie van de rurale omgeving en de eigenheid van het publiek domein.
Het niet privatiseren van  de buitenruimte  is een bewuste keuze, zodat het collectief gebruik van de buitenruimte wordt gestimuleerd. Door het publiek maken van de openruimte krijgen de bewoners de kans om deze vrij in te vullen en toe te eigenen. De ontsluiting van de appartementen gebeurt langs heen informele ruimtes, zoals binnenhoven en steegjes. Dit draagt bij tot een graduele overgang van publiek via semipubliek naar private ruimte (het appartement).
De open ruimte tussen de bouwblokken fungeert als verticale circulatiezone, waarbij elke woning zijn eigen voordeur krijgt.Het ‘Binnenhof’ wordt vormgegeven als een aangenaam pleintje. Aan de hand van doordachte gevelsluitingen en niveauverschillen ten opzichte van het maaiveld wordt de inkijk beperkt en de privacy van de bewoners gegarandeerd. De woning wordt omsloten door een gemeenschappelijke en aangename buiten circulatie waar interactie tussen bewoners gestimuleerd wordt. De minimaal drie gevel appartementen versterken de sociale cohesie en de gelijkvloers appartementen zijn bovendien rolstoeltoegankelijk. Elk appartement is een doorzonwoning, waar leefruimte en terras in elkaar overvloeien. De woningen zijn opgedeeld in een drieluik: enerzijds een inkom gedeelte met berging, keuken en technieken. Het nacht gedeelte met twee slaapkamers met daartussen een nachthal en sanitaire eenheid. Tussen deze twee luiken is de leefruimte met in het verlengde een terras. Door de hellende daken worden in de bovenste appartementen bijzondere ruimtes gecreëerd.
Projectteam: Averechts Architecten i.s.m. 
S. Colpaert (Ir. Architect) en G.janssens (Architect)