In 1503 bouwde Arnold van Liere hier een hotel zogenaamd "De Groote Lely", dat later in de 16de eeuw gesplitst werd in drie hotels toebehorend aan de familie de Moucheron. Het project beöogt de realisatie van studentenhuisvesting en airbnb.