Vijf wooneenheden voorzien boven een handelszaakje profiteren allen van het hoekperceel. Achter de opengewerke straatgevel is een patio voorzien waarlangs bewoners de compacte appartementen betreden. Deze patio zorgt voor een aangename, luchtige, groene long voor het project alsook een beperkte vergoening van de straat.  De geleding van de gevel vermijdt een te grootschaligheid en vindt aansluiting in verfijning, korrel en materialiteit van de buurt.